?.. מבטן מי יצא הקרח

November 6, 2012

 

Out of whose belly came the ice?

(Job 38.29 איוב)

Из чего чрева выходит лед?

Advertisements