דיינו

March 29, 2018

still funny

Advertisements

צאינה וראינה

December 8, 2017

מוטי שטיינמץ

A little more summertime …

October 18, 2017

just imagine …


?.. איפה הם כל אבותינו

June 23, 2017

Classic song from 1973:

 

איפה אברהם אבינו
איפה איפה אברהם
איפה אברהם אבינו
ירחם על בנו יצחק

איפה הוא יוסף אחינו
איפה בן פורת יוסף
איפה הוא יוסף אחינו
שיחלום לי חלומות

איפה היא רחל אמנו
איפה איפה היא רחל
איפה היא רחל אמנו
שתזיל הרבה דמעות

איפה הוא משה רבנו
איפה איפה הוא משה
איפה הוא משה רבנו
שיתן את הלוחות

אליהו נביאינו
אליהו הנביא
אליהו נביאינו
לנו השלום יביא

איפה הם כל אבותינו
איפה הם כולם
מי יתן ויברכנו –
בזכותם ריבון עולם

(218)

מילים: חיים חפר


Schönheitskönigin von Schneizlreuth

June 19, 2017

באלי פרעל המלכת היופי של שנייצלרויט

Agnes Pauline “Bally” Prell (1922-1982)

Schneizlreuth

באלי פרעל המלכת היופי של שנייצלרויט


Harry Belafonte – Hine ma tov … הנה מה טוב

June 15, 2017

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

 

1960


שבת שלום לכולם

June 9, 2017