חנוכה ערב שמונה

December 9, 2018

eight evening of CHaNuCKa

חנוכה ערב שמונה – achter Abend Chanucka


תהילים פרק ל – Psalm 30

December 6, 2018

Psalm 30

מזמור שיר־חנכת הבית לדוד


CHag CHanucka SameaCH

December 2, 2018

To all friends and members a happy and healthy Chag Chanucka

חג חנוכה שמח לכולם