פרידה לייב – לוי

October 29, 2008

in blessed memory and always unforgotten.

Her way was the longest

Frieda Loeb – Levi

30. Tishri

1908 – 2008

 

 


“Jüdische Familien aus Pfersee und Kriegshaber”

October 2, 2008

 Vortrag:

„Grabsteine erzählen Orts- und Familiengeschichten“

Geschichten berühmter schwäbischer jüdischer Familien aus Pfersee, Kriegshaber und Augsburg und ihrer Nachkommen

Dienstag 28.10.08, 19.30 Uhr

Kath. Thaddäus-Zentrum

St. Wolfhard-Haus Madisonstr. 12

 


Mosche Löwenberg aus Hohenems: “Er ging den Weg des Guten”

December 7, 2007

 

פ”נ 

ה”ה נעלה והנדיב כ”ה משה

לעווענבערג מקק האהענעמס

נפטר בשם טוב בליל שק יח

וקבר ביום א יט מרחשון

תקצז  לפק’

 איש הישר בנריבים

הלך בדרך טובים

אב נאמן לאשתו ולבניו

צדקה וחסד עשה כל ימיו

 תנצבה 

Hier ruht

Moritz Löwenberg

aus Hohenems 

 

 

(Anm.: 18. Marcheschvan ‘597 = 29.10.1837) 

mosche-lowenberg-hohenems-kriegshaber-0805.jpg

 

Moritz/Mosche Löwenberg ist ein Sohn von Maria Moos und Josef Wolf Levi aus Hohenems. Drei der Söhne waren als kaiserliche Hoffaktoren in Wien bekannt und Namen Familiennamen wie Gutmann, Hirschfeld und Löwenberg an. Mosche Löwenberg heirate 1807 Klara Ullmann (1786-1854), die Tochter Henle Efraim Ulmos (1750-1807, und seiner Frau Mirjam, geborene Levi aus Hohenems, Vorarlberg), Agent des Österreichischen Kaisers und des Bischofs von Augsburg. Schon Henle hatte enge geschäftliche Beziehungen zu den Levi-Söhnen in Hohenems. Moritz Löwenberg reiste oft nach Augsburg, meist geschäftlich und oft auch in Begleitung von seiner Frau und ihren Kindern. Die älteste Tochter Klaras und Mosches hieß Mina und begleitete ihren Vater oft auf Reisen. 1827 heiratete sie Abraham Lehman aus Blamont (deutsch Blankenberg/Mosel) bei Nancy, den sie wahrscheinlich in Metz kennen lernte.