חג סוכות שמח

October 14, 2016

augsburg-synagogue-suckot

סמל לחג הסוכות בבית הכנסה של אוגסבורג

Symbol for the Festival of Booths


חג שבועות

June 10, 2016

rav m nachschonזמן מתן תורתנו

A happy and healthy Festival of Shavuos to all member, friends and readers

chag shavuot sameach