שבטים רובן ויהודה – les tribus d’Israël de Ruven et Yehuda

June 5, 2016

Représentation des tribus d’Israël de Ruven et Yehuda à la synagogue d’Augsbourg, conçu par Heinrich Lömpl (1877-1951) pour Fritz Landauer, en l’an 1916, peint par Chana Tausendfels en 2010

Augsburg Synagoge Yehuda Ruvenשבטי יהודה ורובן של בית הכנסת באוגסבורג


Die Stämme Benjamin und Gad – השבטים בנימין וגד

June 2, 2016

ציור של שבטים בנימין וגד
מהיינריך לעמפעל
בית הכנסת אוגסבורג
צוייר בידי חנה טויסנדפלס בשנת תשע’א

Synagogue Augsburg Gad BenjaminDepiction of the Israeli tribes of Benjamin and Gad, designed by Heinrich Lömpel in 1916, painted by Chana Tausendfels in 2010


Shimon & Naftali

May 31, 2016

Darstellung der israelischen Stämme Schimon und Naftali in der Augsburger Synagoge, entworfen von Heinrich Lömpel (1877-1951) für den Bau von Fritz Landauer vor hundert Jahren, farblich gestaltet von Chana Tausendfels (2010):

Synagogue Augsburg tribes of Shimon Naphtaliנפתלי ושמעון

בית הכנסת אוגסבורג