פרידה לייב – לוי

October 29, 2008

in blessed memory and always unforgotten.

Her way was the longest

Frieda Loeb – Levi

30. Tishri

1908 – 2008