שבטים רובן ויהודה – les tribus d’Israël de Ruven et Yehuda

June 5, 2016

Représentation des tribus d’Israël de Ruven et Yehuda à la synagogue d’Augsbourg, conçu par Heinrich Lömpl (1877-1951) pour Fritz Landauer, en l’an 1916, peint par Chana Tausendfels en 2010

Augsburg Synagoge Yehuda Ruvenשבטי יהודה ורובן של בית הכנסת באוגסבורג


אשר, אפרים און מנשה

June 1, 2016

בילד פון די שבטים פון ישראל, אשר, אפרים און מנשה

אין בית הכנסת פון אוגסבורג, בייערן

פון היינריך לעמפּל (1877-1951) פֿאַר פריץ לאַנדאַוער 100 יאר צוריק, קאָליר דיזיינד דורך חנה טאַוסענדפעלס

Synagogue Augsburg Asher Menashe EphraimAsher, Menashe & Ephraim


Shimon & Naftali

May 31, 2016

Darstellung der israelischen Stämme Schimon und Naftali in der Augsburger Synagoge, entworfen von Heinrich Lömpel (1877-1951) für den Bau von Fritz Landauer vor hundert Jahren, farblich gestaltet von Chana Tausendfels (2010):

Synagogue Augsburg tribes of Shimon Naphtaliנפתלי ושמעון

בית הכנסת אוגסבורג

 


Svulon & Ish’shachar

May 30, 2016

depiction of the Israeli tribes of Svulon and Ish’shachar at Synagogue of Augsburg, designed by Heinrich Lömpl (1877-1951) for Fritz Landauer about 100 years ago, colorfully adopted by Chana Tausendfels in 2010:

Svulon and Ishshchar Israel Tribes at Synagogue of Augsburg

זבולון יששכר


Landauer-Haus in Augsburg

January 11, 2010

In den Jahren 1910/11 baute der Architekt Fritz Landauer  für seinen Cousin Otto Landauer (1882-1974)  in der Fröhlichstr. 5 sein erstes Wohnhaus. Fritz Landauer (1883-1968) wurde am als Sohn von Joseph (1853-1929) und Anna Landauer (1861-1913) geboren. Sein Vater wie seine Onkel sind Söhne des aus Hürben stammenden Webers und Textilfabrikanten Moses Samuel Landauer (1808-1894), Begründer der in Oberhausen ansässigen Fabrik M.S.Landauer, die 1938 enteignet wurde. In der Nachkriegszeit bis 1995 war am Werksgelände die Textilfirma Elbeo von Dietrich Bahner. Fritz Landauer ist in Augsburg vorallem für den Bau der Synagoge (1913-1917) an der Halderstr. 6-8 bekannt, die weniger seinen als den Vorstellungen der Bauherren entsprach. Fritz Landauer hat auch Grabsteine entworfen, wovon er im englischen Exil eine Weile leben sollte. Seine “Handschrift” ist an verschiedenen Grabsteinen seiner Landauer erkennbar.

The architect Fritz Landauer (1883-1968) was born in Augsburg as son of Joseph and Anna Landauer. The grand house  Froehlichstr. 5 for his cousin Otto Landauer (son of Joseph Landauers brother Heinrich Landauer and Bettina, nee Stein) was his first major construction project. Fritz Landauer in Augsburg today is best known for the Synagogue Halderstr. 6-8 (built 1913-17). Landauer escaped the Nazi regime in 1937 and lived in England until he passed away in 1968. Temporarily he made ends meet with designing and manufacturing of grave markers – a previous experience he made in Augsburg, where his parents as well as all aunts and uncles are buried.