זמן מתן תורתנו

May 18, 2018

חג שבועות שמח

זמן מתן תורתנו

Best wishes for the Festival of Shavuot

to all members and friends of the JHVA

ושבת שלום

כתר תורה -painting by Chana Tausendfels (2010)
based on the depiction of the Synagogue in Augsburg by Heinrich Lömpl

 


Chag Shavuot sameach

May 30, 2017

to all friends and members

a happy and healthy

“Feast of Weeks”

חג השבועות

חנה טאוזענדפעלס


חג שבועות שמח

May 25, 2012

A happy as healthy and kosher Festival of Weeks (Shavuot) to all our member s and friends all over the world

Frohes Fest -חג שבועות שמח

Bonne fête! С праздником ! عطلة سعيدة

 


חג שבועות וחג הקציר ויום הבכורים שמח

May 28, 2009

To all our members and friends a happy and joyful holiday of Shavuot, which commemorates the anniversary of the very day HaShem gave the holy Torah to Moshe and the people of Israel. It also is the Fesitval of Reaping and the day of the first fruits.

chag shavuot www.jewishlayout.com