חג חנוכה שמח

December 12, 2017

לחברינו ולכל היהודים בעולם

חג חנוכה שמח


חג סוכות שמח

October 8, 2014

to all friends and members a happy festival of suckot

Suckot Lulav Yehuda Shenef Augsburg


חג פסח שמח

April 13, 2014

semel pesach augsburg 5774To all our members and friends in the world

a happy, healthy, kosher and inspring

Passover 5774

* * *

Allen Mitgliedern und Freunden

ein frohes, koscheres, gesundes Pessach