?.. איפה הם כל אבותינו

June 23, 2017

Classic song from 1973:

 

איפה אברהם אבינו
איפה איפה אברהם
איפה אברהם אבינו
ירחם על בנו יצחק

איפה הוא יוסף אחינו
איפה בן פורת יוסף
איפה הוא יוסף אחינו
שיחלום לי חלומות

איפה היא רחל אמנו
איפה איפה היא רחל
איפה היא רחל אמנו
שתזיל הרבה דמעות

איפה הוא משה רבנו
איפה איפה הוא משה
איפה הוא משה רבנו
שיתן את הלוחות

אליהו נביאינו
אליהו הנביא
אליהו נביאינו
לנו השלום יביא

איפה הם כל אבותינו
איפה הם כולם
מי יתן ויברכנו –
בזכותם ריבון עולם

(218)

מילים: חיים חפר


Muslime beten im Augsburger Dom

January 24, 2016

Was für manche Zeitgenossen wohl nach einem „Schreckgespenst“ klingt war vor rund 40 Jahren wohl Normalität. Zumindest lässt sich dies aus der Abbildung der offiziellen Publikation „Jubiläumsschrift 973 St. Ulrich 1973“ entnehmen, die zur Tausendjahrfeier von der Diözese Augsburg herausgegeben wurde. Auf Seite 60 abgebildet: „Mohammedanische Gastarbeiter beten im Augsburger Dom“.

Muslime beten im Augsburger Dom 1972 Gebetsteppich Säule1972: Muslim prayer at Augsburg Cathedral

Mohammedanische Beter im Augsburger Dom 1973מוסלמים להתפלל בקתדרלה של אוגסבורג

المسلمون للصلاة في كاتدرائية أوغسبورغ

Jubiläumsschrift 973 St. Ulrich 1973 Diözese AugsburgJubiläumsschrift der Diözese Augsburg

 1000 post JHVA at wordpressaddition:

as the banner reveals, this posting actually was number 1000 on this weblog