בית הכנסת אוגסבורג

June 25, 2012

la synagogue d’Augsbourg