מאה שנה בית הכנסת אוגסבורג

May 12, 2017

-impressions from Augsburg Synagogue-

כיפת בית הכנסת

דגם של בית הכנסת הספרדי בפראג

מנורה מעל ארון הקודש

מזרקה עם פסל דוד

Advertisements

שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך

May 15, 2016

Waschbecken Synagoge Nürnberg

basin at Nuremberg Synagogue

שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך

drink water from your own cistern, flowing water from your own well

proverbs 5.15


Synagoge Salzburg

March 8, 2016

Synagoge Salzburg Davidstern grünירוק מגן דוד מול ההכנסה בזלצבורג

Die Salzburger Synagoge in der Lasserstraße wurde 1901 eingeweiht, 1938 geschändet, nach dem NS-Regime provisorisch restauriert und bis 1968 wieder eingeweiht. 2001 war Bundespräsident Klestil beim Festakt zum Hundertjährigen zu Besuch.

Synagoge Salzburg

Synagoge Salzburg Kristallnacht Denkmal memorialnever forget Kristallnacht

Salzburg Kristallnacht inscription synagogueלא תשכח קריסטאלנאכט

Salzburg Synagoge Stolperstein Rabbiner Dr Adolf Altmann 1879 - 1944Stolperstein memory for Rabbi Dr. Adolf Altmann in front of the entry of the synagogue compound at Lasserstr. in Salzburg

Salzburg synagogue Lasserstr green star of David די גרין שטערן פון סאָלצבערג

the green star of Salzburg


Synagoge Ingolstadt

August 27, 2015

Ingolstadt alte Synagoge Illuminati  אינגולשטדט

בית הכנסת משנת 1907 עד 1938
synagogue-ingolstadt-memorial plate

In Theresienstr. 23 in Ingolstadt from 1907 until 1938 as well as some time after the Nazi defeat there was a synagogue in the same building previously used from 1782 until 1785 as temple of the Illuminati Order of Adam Weishaupt.

Ingolstadt Synagoge

 


Baubeginn vor 100 Jahren: Neue Synagoge Augsburg

July 28, 2014

dome synagogue Augsburg kuppel synagoge100 years ago in summer 1914 the construction works for the new synagogue in Augsburg begun, only a very short time before the outbreak of world war in early august.

synagoge-augsburg 1914 - 2014Синагога в Аугсбурге


עומד בפרץ

June 6, 2014

Augsburg Halderstraße Synagogeואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ

22.30 ספר יחזקאל

Synagoge Augsburg HalderstraßeI begged for one of them, to fence the wall

and to stand up in the gap, as a witness for the country

Ezekiel 22.30


Kriegshaber Synagoge Hinter-Gitter

February 21, 2014

Die neugestaltete Rückseite der ehemaligen Synagoge von Kriegshaber, ausgestattet mit einem Aufzug und einem Müllhäuschen anstelle der früheren Mikwe ist nun mit schwarzen Gitterstäben umgeben, die derzeit freilich selbst noch von einem Bauzaun geschützt werden.

Synagoge Kriegshaber Hintereingang Gitterput behind bars: former synagoge of Kriegshaber (Augsburg)

אשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים