תהילים פרק ל – Psalm 30

December 6, 2018

Psalm 30

מזמור שיר־חנכת הבית לדוד