שיר השירים ניגון מלא מדהים

October 6, 2017

נא לא לצפות בשבת ובחגים

prepared for Shabbat Suckot in advance


באר מים חיים

May 2, 2017

Fountain at the Court of the Augsburg Synagogue

באר מים חיים

a well of living water

4.15 – שיר השירים