זמן מתן תורתנו

May 18, 2018

חג שבועות שמח

זמן מתן תורתנו

Best wishes for the Festival of Shavuot

to all members and friends of the JHVA

ושבת שלום

כתר תורה -painting by Chana Tausendfels (2010)
based on the depiction of the Synagogue in Augsburg by Heinrich Lömpl

 


חג שבועות

June 10, 2016

rav m nachschonזמן מתן תורתנו

A happy and healthy Festival of Shavuos to all member, friends and readers

chag shavuot sameach


ספירת העומר

April 27, 2016

Chazan Pierre Pinchik (1900 – 1971), from Zhivitov, Kiev (Ukraine), who was cantor in Leningrad (Petrograd) from 1923 to 1926, where he also sang compositions by Lewandowski and in 1927 managed to escape to the US.

ספירת העומר – Omer-Zählung, d.h. die 50 Tage zwischen Pessach und Schawu’ot. Den selben Abstand haben im Christentum auch “Ostern” und “Pfingsten”(von Πεντηκοστή pentekoste = griechisch “fünfzigst”, verwurschtelt zu penkst und dann eben pfingst).


חג שבועות

May 13, 2013

a happy and healthy holiday for all our friends around the world

  • חג שבועות שמח


חג שבועות שמח

May 25, 2012

A happy as healthy and kosher Festival of Weeks (Shavuot) to all our member s and friends all over the world

Frohes Fest -חג שבועות שמח

Bonne fête! С праздником ! عطلة سعيدة

 


chag schawuot sameach

June 7, 2011

חג שבועות שמח

 


חג שבועות וחג הקציר ויום הבכורים שמח

May 28, 2009

To all our members and friends a happy and joyful holiday of Shavuot, which commemorates the anniversary of the very day HaShem gave the holy Torah to Moshe and the people of Israel. It also is the Fesitval of Reaping and the day of the first fruits.

chag shavuot www.jewishlayout.com