פרשת בהר

May 19, 2017

Kommentar zum Wochenabschnitt der Tora:

Rabbiner Moshe Baumel – Paraschat Behar – פרשת בהר

Israelitische Gemeinde Basel


קריאה פרשת בהר נוסח ספרדי

May 27, 2016

shabbat shalom