אשר, אפרים און מנשה

June 1, 2016

בילד פון די שבטים פון ישראל, אשר, אפרים און מנשה

אין בית הכנסת פון אוגסבורג, בייערן

פון היינריך לעמפּל (1877-1951) פֿאַר פריץ לאַנדאַוער 100 יאר צוריק, קאָליר דיזיינד דורך חנה טאַוסענדפעלס

Synagogue Augsburg Asher Menashe EphraimAsher, Menashe & Ephraim

Advertisements