פאָרלאָזן בין איך

May 8, 2013

פאָרלאָזן, פאָרלאָזן, פאָרלאָזן בין איך

ווי אַ שטיין אויף די גאַסן

נישט קיין מיידל ליב מיר

אַזוי וועל איך גיין צו דעם שול הויז

און דאָרט איך וועל וויינען צו גאַט

 

אין וואַלד איז אַ בערגל

מיט פילע פייַן בלומען

ווו מיין שיין קאַלע איז מקבר געווען

אַפֿילו מיין ליב טוט איר נישט וועקן

 

און אַזוי איז מיין געדאנקען

דאָרט וועט איך קומען כל יום

דאָרט איך בין מרגישווי בודד איך בין

דערווינטדערציילט מיר

…  ווי פאָרלאָזן איך בין

(299)

Traditional sad song of a lonely lad (בחור) bemoaning his bride from southern German regions, in many versions known among Jews and Christians alike in Bohemia, Swabia, Bavaria and Austria. While text and pronunciation of Yiddish and south German dialects differ in some versions, the tune stays the same.

German-Bohemian version with “kiarchl” (little church) instead of “shul” (Talmud school/synagogue) by Ernst Mosch (1925-1999) from Zwodau/Falkena, Bohemia, who was born as son of a miner and as Sudeten-German joint the German army, where however he became musician. After the war he became one of the most successful German “Volksmusiker”. He produced about two-hundred (!) albums and sold more than 40 million records.

שירישן מסורתימדרום גרמניה,ידועות בקרביהודיםונוצריםבבוהמיה, בוואריהואוסטריה