לכה דודי

January 2, 2015

Synagoge Augsburg Winter 2015

בית כנסת אוגסבורג

לכה דודי

schabbat schalom


לכה דודי

February 7, 2014

more recent interpretation

 


לכה דודי

October 11, 2013