קריאה בתורה פרשת בראשית נוסח ספרדי ירושלמי

October 13, 2017

קריאה בתורה פרשת בראשית נוסח ספרדי ירושלמי

Reading of the first portion of the first Book of Moses (בראשית), called “genesis” (Γένεση)  by Christians, which starts this Shabbes the new cycle of the Tora Reading within one year.