סלח נא אשמות

August 24, 2020

סלח נא אשמות ופשעי לאומך

פיוט הנאמר בליל יום כיפור בעדות אשכנז


יום כיפור – קריאת ספר יונה

September 25, 2012

יום כיפור קריאת ספר יונה הרב ויסבלום

Traditionally we read the Book of Yona (the name Yona literally means “Dove”) on Yom Kipur. For what reason? The story teaches us, that it is not on us to damn or blame other people and peoples or to decide instead of HaShem. It also teaches us that no single person is beyond the reach of HaShem. The example of Ninive however also reminds us that it is never too late for repentance.

גמר חתימה טובה

 

//