משהו ממני

December 14, 2017

כשאמות, משהו ממני, משהו ממני
ימות בך, ימות בך

כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי
ימות איתך, ימות איתך

כי כולנו, כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעמנו
משהו מת בנו –
ומשהו, נשאר איתו

אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע
את האיבה, אם רק נדע

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו (אם נדע להשקיט)
על אף עלבוננו, לומר סליחה
אם נדע להתחיל מהתחלה

כי כולנו

“When I die, something of you, something of you will die with me, will die with me.

When you die, something of me, something of yours in me will die with you, will die with you.”

 

Advertisements