זמן מתן תורתנו

May 18, 2018

חג שבועות שמח

זמן מתן תורתנו

Best wishes for the Festival of Shavuot

to all members and friends of the JHVA

ושבת שלום

כתר תורה -painting by Chana Tausendfels (2010)
based on the depiction of the Synagogue in Augsburg by Heinrich Lömpl

 


חג שבועות

June 10, 2016

rav m nachschonזמן מתן תורתנו

A happy and healthy Festival of Shavuos to all member, friends and readers

chag shavuot sameach


חג שבועות שמח ברכות

May 22, 2015

chag Shavuot sameach 5775 Augsburg

chag Shavuot sameach 5775 Augsburg

מנחה חדשה בכורים

To all friends, members and readers

a happy and healthy Festival of Weeks or Shavuot (Shwu’es)

Wochenfest Omer Tanz Israel Schwauot

source: he.wikipedia.org

חג מתן תורה

 


חג שבועות

May 13, 2013

a happy and healthy holiday for all our friends around the world

  • חג שבועות שמח