זמן מתן תורתנו

May 18, 2018

חג שבועות שמח

זמן מתן תורתנו

Best wishes for the Festival of Shavuot

to all members and friends of the JHVA

ושבת שלום

כתר תורה -painting by Chana Tausendfels (2010)
based on the depiction of the Synagogue in Augsburg by Heinrich Lömpl

 


חג שבועות שמח ברכות

May 22, 2015

chag Shavuot sameach 5775 Augsburg

chag Shavuot sameach 5775 Augsburg

מנחה חדשה בכורים

To all friends, members and readers

a happy and healthy Festival of Weeks or Shavuot (Shwu’es)

Wochenfest Omer Tanz Israel Schwauot

source: he.wikipedia.org

חג מתן תורה

 


Kriegshaber Chumash

June 3, 2014

Kriegshaber Chumasch 1861Chumash printed in Kriegshaber in the year 1861

“under the reign of King Maximilian” (Bavaria)

1861 in Kriegshaber gedruckter sog. Chumasch (5 Bücher Moses mit Kommentaren)

“gedruckt unter der Regierung von König Maximilian”

(= Maximilian II, König von Bayern 1848 bis 1864

* * *

* *

*

A Happy and Healthy Shavuot to all our friends

חג שבועות שמח