חג פסח שמח

April 5, 2023

איחולים מאוגסבורג לפסח שמח וכשר לכל חברינו בכל העולם

Best wishes from Augsburg for a Happy and kosher Passover to our members and all our friends all over the world.

Passover Bunny

 


חג פסח שמח

April 10, 2017

To all readers, friends and members of the JHVA

a happy, healthy and kosher

Pesach / Passover festival

chag pessach sameach 5775 augsburg 2015

Illustration by Chana Tausendfels (2010)


חג פסח שמח

April 13, 2014

semel pesach augsburg 5774To all our members and friends in the world

a happy, healthy, kosher and inspring

Passover 5774

* * *

Allen Mitgliedern und Freunden

ein frohes, koscheres, gesundes Pessach