שנה טובה ומתוקה

September 18, 2009

 והיה כעץ שתול אשר פריו יתן בעתו

והיה כעץ שתול אשר פריו יתן בעתו

 

Dear friends

 The Hebrew letters to abbreviate the number 770 ( תשע– tav, shin, ayin) pronounced as a word is tisha what again makes a numeral: nine or as ha-ti-sha it is the 9th … a fact some interpreters attach value or importance to …

However: We wish all members and friends of the Juedisch Historischer Verein Augsburg (JHVA) and all of their relatives a sweet but yet healthy festival of New Year only blessed by HaShem, the appropriate and essential reflection during the “ten awe-ful days” and good final signatures in the opened books for a happy and just year to come.