משהו ממני


כשאמות, משהו ממני, משהו ממני
ימות בך, ימות בך

כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי
ימות איתך, ימות איתך

כי כולנו, כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעמנו
משהו מת בנו –
ומשהו, נשאר איתו

אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע
את האיבה, אם רק נדע

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו (אם נדע להשקיט)
על אף עלבוננו, לומר סליחה
אם נדע להתחיל מהתחלה

כי כולנו

“When I die, something of you, something of you will die with me, will die with me.

When you die, something of me, something of yours in me will die with you, will die with you.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: