קריאה בתורה פרשת בראשית נוסח ספרדי ירושלמי


קריאה בתורה פרשת בראשית נוסח ספרדי ירושלמי

Reading of the first portion of the first Book of Moses (בראשית), called “genesis” (Γένεση)  by Christians, which starts this Shabbes the new cycle of the Tora Reading within one year.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: