פאָרלאָזן בין איך


פאָרלאָזן, פאָרלאָזן, פאָרלאָזן בין איך

ווי אַ שטיין אויף די גאַסן

נישט קיין מיידל ליב מיר

אַזוי וועל איך גיין צו דעם שול הויז

און דאָרט איך וועל וויינען צו גאַט

 

אין וואַלד איז אַ בערגל

מיט פילע פייַן בלומען

ווו מיין שיין קאַלע איז מקבר געווען

אַפֿילו מיין ליב טוט איר נישט וועקן

 

און אַזוי איז מיין געדאנקען

דאָרט וועט איך קומען כל יום

דאָרט איך בין מרגישווי בודד איך בין

דערווינטדערציילט מיר

…  ווי פאָרלאָזן איך בין

(299)

Traditional sad song of a lonely lad (בחור) bemoaning his bride from southern German regions, in many versions known among Jews and Christians alike in Bohemia, Swabia, Bavaria and Austria. While text and pronunciation of Yiddish and south German dialects differ in some versions, the tune stays the same.

German-Bohemian version with “kiarchl” (little church) instead of “shul” (Talmud school/synagogue) by Ernst Mosch (1925-1999) from Zwodau/Falkena, Bohemia, who was born as son of a miner and as Sudeten-German joint the German army, where however he became musician. After the war he became one of the most successful German “Volksmusiker”. He produced about two-hundred (!) albums and sold more than 40 million records.

שירישן מסורתימדרום גרמניה,ידועות בקרביהודיםונוצריםבבוהמיה, בוואריהואוסטריה

Advertisements

5 Responses to פאָרלאָזן בין איך

 1. dworamismeret says:

  Verlassen, verlassen, verlassen bin i
  Wia der Stan af der Straßen, ka Diandle mag mi.
  drum geh i zum Kirchlan, zum Kirchlan weit ´naus
  durt kniea i mi nieder und woan mi halt aus

  Ein Waise, ein Waise, verlassen bin ich
  Mein´ Eltern sind gestorben, alleine steh ich
  und kämpf ich auch oftmals mit Sorgen sehr groß
  dann öffnet auch wieder die Freud mir den Schoß

  Im Wald steht a Hügerl, viel Bleamerln blühn drauf
  durt schlaft mei arms Diandle, ka Liab weckts mehr auf
  durthin is mei Wallfahrt, durthin is mein Sinn
  durt merk i recht deutlich, wia verlassen i bin

  gefunden in http://www.volksliederarchiv.de/text3096.html

 2. Saskia says:

  Sprichst Du Jiddisch?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: