עבדי זמן

February 20, 2013


(418) אתי אנקרי

עבדי זמן עבדי עבדים הם
עבד אדוני הוא לבד חפשי
על כן בבקש כל-אנוש חלקו
חלקי אדוני – אמרה נפשי

רבי יהודה הלוי

Advertisements