קריאה פרשת שמות

January 4, 2013

We know where we’re going
We know where we’re from

(1525)

* * *