אזמר בשבחין

August 9, 2012

זמירות לשבת

 

אבישי כהן

אזמר בשבחין
למיעל גו פתחין
דבחקל תפוחין
דאינון קדישין

נזמן לה השתא
בפתורא חדתא
ובמנרתא טבתא
דנהרא על רישין

ימינא ושמאלא
וביניהו כלה
בקישוטין אזלא
ומאנין ולבושין

יחבק לה בעלה
וביסודא דילה
דעביד ניחא לה
יהא כתיש כתישין

אדמה את לי האדמה
את נפשי כובשת
במבט דממה
את לי האמונה הכוונה
לי את האהבה

צוחין אף עקתין
בטלין ושביתין
ברם אנפין חדתין
ורוחין עם נפשין

קריבו שושבינין
עבידו תיקונין
לאפשא זינין
ונונין עם רחשין

יהא רעוא קמיה
דתשרי על עמיה
דיתענג לשמיה
במתקין ודובשין

אסדר לדרומא
מנרתא דסתימא
ושולחן עם נהמא
בצפונא ארשין

אדמה את לי האדמה…

אהבה את לי האהבה
לרוחי נושקת
ושפתך חמה
את לי הנשמה הנחמה
לי את האדמה

האר”י הקדוש –  מילים

(2041)