נייַעס פון קריסהבר


די רעסטאַראַטיע פון די אמאליקע שול פון קריסהבר איז אַוואַדע נישט אַרבעט פֿאַר קינדער, אָבער צו באַהאַלטן דער פאַקט אַז מענטשן זענען גערעדט פֿאַר יאָרן אָן מאכן וואָס, איז געזונט פאַרבאָרגן הינטער בילדער פון קינדער. דורך זייער לערער, די קינדער אויך איצט געלערנט, אַז אַ געהעריק ייִדיש שטערן איז געזאגט צו האָבן אַ געל צבע

The synagogue of the formerly renowned Jewish community of Kriegshaber, which has been crumbling for decades, as is known quite a while, will be converted in order to be the future home to a branch of the stately “Jewish Museum” in Augsburg. Currently there already is a kind of exhibition in front of the synagogue, colored in by school children from Kriegshaber, but obviously designed by their teachers, who apparently introduced them to the fact (if it is one) that a correct “Star of David” inevitably has to be a yellow one …

Photos: Chana

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: