נשקים למצור חומות העיר


בלי מלחמה שירוצון בהן הגדוד להפיל עיר החומה

סגולה מחיות הארץ על דרך הנקודות

גורלות בעד התשובות הנביאים והמלכים

גורלות מן רבי סעדיה  וכבר ניסו אנשי אשכנז

ואנשי בבל צרפת וספרד

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: