הומור בבית קברות קריזהבר

January 13, 2009

 

המסכה נמצא במצבה של

 קארל אוברמאייר ז”ל

nittel-111

זה מצחיק ..??