איש ישר


Im Andenken an unser verstorbenes Gründungsmitglied

 רפאל בן לאזר

שמוילוביטש

 נפטר ביום ג’ כסלו ה’תשס”ח

rafail-samoylovych.jpg

Rafail Samoylovych

( 1926 – 2007 )

ז”ל

  כמו האיש ההוא  איפה ישנם עוד אנשים

Die Gedenkveranstaltung zu seiner Erinnerung mit Gedichten, Musik, usw. ist am Donnerstags 13. Dezember (4. Tewet) ab 16:30 im Gemeindesaal der IKG Augsburg-Schwaben, Halderstr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: